Groep 6-8

Groep 6-7-8

Onze groep 6-7-8 is een gezellige groep kinderen, die de hele week les krijgt van juf Marlies.

Op vaste momenten in de week gaan de leerlingen van groep 6 naar groep 4-5, waar ze onderwijs krijgen.

Elke groep heeft een eigen Klasbord waarop groepsspecifieke informatie en leuke foto's worden geplaatst.

Als u een ouder/verzorger bent van deze groep heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen en kunt u uw zoon/dochter online volgen.