Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van De Zonnewijzer bestaat uit twee betrokken ouders en twee leerkrachten. Zij vergaderen een aantal keren per jaar. De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instemmingsbevoegdheid over een aantal onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR is betrokken bij het vaststellen van het jaarplan, de schoolgids maar ook de TussenSchoolseOpvang en de stand van zaken in de diverse groepen worden besproken. 

De voorzitter van de MR is Marcel Willemse (vader van Jasmijn uit groep 6), de secretaris is Jan Jaap van der Wekken (vader van XinDa uit groep 7 en Chen uit groep 4). Vanuit het team neemt Wilke Paauwe deel aan de MR.  Cindy te Ronde is meestal een deel van de vergaderingen aanwezig.