Tussen Schoolse- en Naschoolse opvang

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen tussen de middag gebruik maken van de TussenSchoolseOpvang (TSO) op school. De kosten hiervoor zijn 1,50 euro per keer.

BIj groep 1-2 kunt u uw zoon/dochter opgeven door per keer de naam op een briefje in de gang te schrijven. De overblijfouder is van 11.45 - 12.50 uur aanwezig.  Heeft u vragen over de TSO ? Neem even contact op met de coordinator Anthonet de Bree.  

Na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van NaschoolseOpvang (NSO). Dit kan bij Aan de Hand in Brijdorpe. Uw kind kan opgevangen worden op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur - 18.00 uur en op de woensdag en vrijdag van 12.00 uur - 18.00 uur. De kinderen worden na schooltijd opgehaald en verblijven bij Aan de Hand totdat de ouders de kinderen komen halen. De kinderen zitten in groepen van maximaal 10 kinderen met 1 begeleider. De kosten van de Na Schoolse Opvang bedragen €6,40 per uur. Er kan gekozen worden voor een inclusief vakantiecontract of een exclusief vakantiecontract. Uw kind kan opgegeven worden schriftelijk of via de e-mail.

Zie voor meer informatie : http://www.aandehand.org/na-schoolse-opvang-nso

Ook kunnen kinderen naar Brouwershaven om   daar gebruik te maken van de Naschoolse Opvang van Kibeo op de Haven Zuidzijde 25. Meer informatie over deze opvang vindt u op http://www.kibeo.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-kibeo-schuitkade-brouwershaven/openingstijden.htm 

Heeft u vragen over de Naschoolse Opvang van uw kind(eren) ? Wij denken graag met u mee en kijken samen met u wat de mogelijkheden zijn.