Verlof aanvraag

Hierbij vindt u een aantal belangrijke formulieren m.b.t. het aanvragen van verlof.

Als u verlof aan wilt vragen voor uw kind(eren) kunt u het formulier 'Aanvraagformulier vakantie en verlof' downloaden, uit printen en ingevuld op school inleveren. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Het goedkeuren van verlof is aan regels gebonden. De leerplichtambtenaar heeft hier richtlijnen voor opgesteld, waaraan de directeur zich moet houden. Deze richtlijnen staan in de Brochure van het bureau Leerplicht vermeld.
Daarnaast vindt u belangrijke documenten m.b.t. onze vereniging Radar, te weten een Onderwijsverklaring, een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap evenals de statuten van Radar.

Deze en aanvullende formulieren zijn ook te vinden op radarscholen.nu.